Usługi księgowe

Nasza praca

W ramach świadczonych usług księgowych wykonujemy następujące czynności:

1.

Opracowanie polityki rachunkowości

2.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

3.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

4.

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jak możemy Ci pomóc

Powierzając nam "swoje księgi" zyskujesz pewność poprawnego ich prowadzenia i spokój w razie kontroli z US.

Opracowanie polityki rachunkowości

Opracowanie polityki rachunkowości dla firmy to proces ustalenia zasad, procedur i wytycznych dotyczących prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych. W ramach opracowania polityki rachunkowości, uwzględniamy m.in.:

 1. Zasady rachunkowości: określenie przyjętych metod i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi będą prowadzone rozliczenia finansowe.
 2. Plan kont: opracowanie struktury planu kont, obejmującego klasyfikację i nazewnictwo kont księgowych, aby umożliwić jednolite i przejrzyste księgowanie transakcji.
 3. Zasady wyceny: ustalenie zasad wyceny aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, w tym zastosowanie odpowiednich metod wyceny i aktualizacji wartości.
 4. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych: ustalenie wytycznych dotyczących sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Opracowanie polityki rachunkowości ma na celu zapewnienie spójności, transparentności i zgodności z prawem w zakresie prowadzenia księgowości oraz ułatwienie analizy finansowej i raportowania.

99%

skuteczności!

  • Optymalizacja podatkowa80%
  • Plan przyszłych działań70%

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych to proces systematycznego rejestrowania i analizowania transakcji finansowych firmy, w celu zapewnienia dokładności, zgodności z przepisami, oraz umożliwienia monitorowania i raportowania jej sytuacji finansowej.

  • rachunkowość finansowa (księgowa i podatkowa)
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • deklaracje i zestawienia
  • ewidencja VAT
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ubezpieczenia społeczne właściciela i pracowników
  • sprawozdania i analizy dla instytucji finansowych współpracujących z klientem
  • roczne sprawozdania finansowe
  • monitoring należności

  Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów to proces systematycznego rejestrowania i analizowania transakcji finansowych firmy, w celu zapewnienia dokładności, zgodności z przepisami, oraz umożliwienia monitorowania i raportowania jej sytuacji finansowej.

  • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów
  • ewidencja VAT
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • dokumentacja sprawozdawcza

  Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych polega na określaniu podatku na podstawie stałej stawki procentowej od przychodów, z minimalnymi obowiązkami rachunkowymi, dostosowanymi do uproszczonej formy opodatkowania.

  • księgowanie przychodów na podstawie otrzymanych dokumentów
  • ewidencja VAT
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia

  Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!